Hopp til innhald

Norsk

Språket som moglegheit

Språket tilbyr oss ei mengde verktøy slik at vi kan få sagt alt vi vil – iallfall nesten! Og som overalt elles: Øving gjer meister. Vi må øve på lesing, skriving og munnleg kommunikasjon slik at vi heile tida blir dyktigare språkbrukarar.

Samansette tekstar

Ein samansett tekst er ein kombinasjon av fleire ulike uttrykksmåtar. Musikkvideoen til dømes kombinerer bilete, dans, musikk og ord. Dei forskjellige uttrykksmåtane verkar saman og dannar ein heilskap.

Læringsressursar

Samansette tekstar

Kva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Læringssti

MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgåver og aktivitetar