Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Agronom – husdyr- og planteproduksjon

Agronomen jobbar med husdyr- og planteproduksjon. Tre prosent av arealet i Noreg er jordbruksareal. I dette emnet lærer du om dei viktigaste landbruksproduksjonane i Noreg.