Hopp til innhald

Naturbruk Vg1

Naturbasert tjenesteyting

Dette emnet handlar om nye næringar innanfor naturbruk, som turisme, helse og omsorg, pedagogisk tilrettelegging og utvikling av nye produkt og tenester. Du lærer om korleis du kan planleggje, gjennomføre og vurdere aktivitetar knytte til både tradisjonelle og nye næringar.