NDLA

Lys, lysstyring og stikkontaktar

Her skal du installere og lære om forskjellige lyskjelder styrt av dei mest vanlege lysbrytarane som blir nytta i bustader.   ...

HMT

Ei generell innføring i omgrepet HMT, og lenker til aktuelle lover vi må forholde oss til.

Les meir

Verkty

Informasjon om verktøy ein elektrofagmann må bruke i jobben sin.

Les meir

Dokumentasjon

Læreplanen krev at du i utdanningsløpet skal dokumentera og kvalitetssikre eigen produksjon og...

Les meir

Ohms lov, serie og parallell koplinger

Ohms lov, serie- og parallellkobling.

Les meir

....
....
....
Kontakt oss