Hopp til innhold

  1. Home
  2. Helse- og oppvekstfag Vg1ChevronRight
  3. VelferdsstatenChevronRight
  4. Helse- og sosialsektorenChevronRight
  5. Fylkeskommunens ansvar ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Fylkeskommunens ansvar

Fylkene skal tilby tannhelsetjeneste og hjelpemiddelsentral. I tillegg har helsetilsynet i fylkene ansvar for å føre tilsyn med alle helsetjenestene og alt helsepersonell i fylket. Dette ansvaret har fylkesmannen, og arbeidet ledes av fylkeslegen.

Petter Schou er fylkeslege i Oslo og Akershus. Foto.

Fylkestannlegen skal sikre at fylkets innbyggere får et godt tannhelsetilbud nært sitt bosted uavhengig av geografiske ulikheter. Det er en hjelpemiddelsentral i hvert fylke. Det er et ressurs- og kompetansesenter innen hjelpemiddelformidling og tilrettelegging samt tolketjeneste for døve og døvblinde. Hjelpemiddelsentralen sørger for utdeling av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede i fylket.

Fylkene har blant annet ansvar for:

Tannhelsetjenesten

Hjelpemiddelsentralen

Læringsressurser

Helse- og sosialsektoren

SubjectEmne

Fagstoff