Hopp til innhold

Religion og etikk

  Etikk

  I etikken reflekterer vi over hvordan vi bør handle, og hvordan vi burde leve. I dette emnet finner du en beskrivelse av hva etikk er og en innføring i viktige etiske begreper og modeller. I tillegg får du fagstoff om ulike etiske problemstillinger du kan utforske og drøfte.

  Relasjoner, seksualitet og grensetting

  Hvordan skal vi oppføre oss overfor hverandre? Hvor går dine og mine grenser? I dette emnet skal du utforske etiske spørsmål knyttet til seksualitet og sosiale relasjoner.

  Læringsressurser

  Relasjoner, seksualitet og grensetting