Hopp til innhold

Fagstoff

Kanselleringskultur

Det amerikanske begrepet cancel culture blir ofte oversatt med "kanselleringskultur" eller "boikottkultur". Dette er en form for boikott av personer som har en mening man ikke liker. Kan dette true ytringsfriheten?
En mann og skyggen hans er omringet av røde stempler med teksten "cancelled". Illustrasjon.

Hva er kanselleringskultur?

Cancel culture er et begrep vi har importert fra USA. Begrepet omhandler et amerikansk fenomen vi ikke har en god norsk oversettelse på, men ofte brukes kanselleringskultur, boikottkultur eller utestengingskultur på norsk. I denne artikkelen brukes begrepet kanselleringskultur.

Kanselleringskultur betyr at en person blir utstøtt fra sosiale eller profesjonelle kretser, ofte på grunn av kontroversiell oppførsel. Fenomenet oppstod i USA der kjendiser, influensere eller kjente personer har blitt utestengt på grunn av noe de har gjort eller uttalt som andre har syntes var problematisk.

En polarisert debatt?

Kanselleringskultur har ført til at personer som har ytret seg eller handlet upassende, blir holdt ansvarlig for handlingene sine. Harry Potter-forfatteren J.K Rowling har for eksempel blitt upopulær i transmiljøer etter gjentakende kontroversielle twittermeldinger. Gjennom sosiale medier har følgere og fans makt til å slå ned på, og rette opp, ukultur hos offentlige personer.

I USA har kanselleringskultur ført til en av debatten der ytterpunktene dominerer. Høyresiden har anklaget venstresiden for politisk korrekthet. Uttrykket politisk korrekt brukes hovedsakelig i nedsettende betydning om å sensurere ytringer som kan oppleves som støtende. I Norge brukes uttrykket også nedsettende om personer som fremmer lite kontroversielle synspunkter, eller som ukritisk videreformidler offentlig godkjente tale- og tenkemåter.

Høyresiden i USA mener altså at kanselleringskulturen i stor grad er moraliserende, og at den fungerer som en heksejakt på alt og alle som ikke anses som politisk korrekt. Dette har blant annet ført til debatt om fjerning av omstridte bøker i amerikanske skoler eller statuer med en problematisk historie. Statuer av Christopher Columbus har for eksempel vært omstridt, fordi de har vært et symbol på tiden som innledet kolonisering og slaveri i USA.

Tenk etter

Kjenner du til eksempler på noe eller noen som har blitt kansellert de siste årene?

Trussel mot ytringsfriheten?

Kritikerne av kanselleringskultur vil påstå at ytringsfriheten blir skadelidende ved at personer blir utestengt fra det offentlige rom. I et demokratisk samfunn skal det være mulig å ytre seg kontroversielt, skape debatt og møte motargumenter uten å bli utestengt.

Det er ikke bare offentlige personer som føler på en frykt for å bli utestengt. Ungdom i Norge, som har vokst opp med sosiale medier, kan oppleve det som vanskelig å uttale seg om enkelte saker på grunn av frykt for å bli kansellert eller å bli utsatt for netthets. For enkelte kan dette føre til ytringsfrykt.

En annen bekymring til ungdom kan være å bli beskyldt for å være woke. Begrepet var opprinnelig et uttrykk for at man er bevisst på urettferdighet i verden, for eksempel diskriminering, rasisme eller sosial urettferdighet. I dag brukes begrepet i økende grad nedsettende mot mennesker som blir beskyldt for å være overdrevent sårbare og politisk korrekte.

Tenk etter

Er du enig i påstanden om at ungdom kjenner på en frykt for bli stemplet som woke?

Vil du vite mer?

Du kan høre mer om kanselleringskultur i podkasten Verdibørsen på NRK.

Du kan høre mer om woke-bevegelsen, kanselleringskultur og identitetspolitikkens rolle i USA og Skandinavia i podkasten Popkorn og politikk på NRK .

Relatert innhold

Kilder

Popkorn og politikk (2022, 14. januar) Woke! Med Charlotte Bergløff. [Audio podkast]. NRK. Hentet fra https://radio.nrk.no/podkast/popkorn_og_politikk/l_1efc9752-2714-4aca-bc97-522714caca73

Thoresen, D. E. (2021, 10. november) Politisk korrekt. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/politisk_korrekt

Verdibørsen. (2021, 12. oktober). Cancel culture. [Audio podkast]. NRK. Hentet fra https://radio.nrk.no/podkast/verdiboersen/sesong/202110/l_58388ab0-1248-4c14-b88a-b012483c1466

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik.
Sist faglig oppdatert 09.08.2022

Læringsressurser

Ytringsfrihet under press