Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Argumentasjon, retorikk og virkemidler i dokumentarfilm

I disse oppgavene skal du analysere retorikken i den svenske dokumentarfilmen The Swedish Theory of Love.

LK20

Dokumentarfilm

har ofte som formål å vise fram ulike sider ved samfunnet som filmskaperen ønsker å belyse. Dette kan for eksempel være kritikkverdige samfunnsforhold, urettferdighet, aktuelle fenomener og trender eller portretter av kjente mennesker.

Samfunnskritiske dokumentarfilmer er ofte bygd opp av argumenter og retoriske virkemidler som skaper en tydelig vinkling i filmen.

Forberedelse

Før du begynner med oppgavene, må du se dokumentarfilmen The Swedish Theory of Love ovenfor. Filmen varer i litt over én time.

For å kunne løse oppgavene trenger du også god oversikt over de retoriske appellformene: , og .

Oppgaver

1. Argumenter og retoriske appellformer

  1. Lag en oversikt over argumentene du finner i The Swedish Theory of Love.

  2. For hvert argument noterer du ned hvilken retorisk appellform argumentet tilhører.

  3. Hvilke appellformer er mest framtredende i til filmen? Hvilken betydning tror du dette har for til filmen? Begrunn svaret ditt.

2. Filmatiske virkemidler som retoriske strategier

Filmatiske virkemidler er de kunstneriske og filmtekniske grepene filmskaperne tar i en filmproduksjon for å få fram filmens handling og budskap og skape bestemte følelser hos publikum. Det finnes både og virkemidler, for eksempel bruk av lys og kamera, klipperytme, lyd og musikk.

  1. Beskriv de filmatiske virkemidlene i disse utdragene fra The Swedish Theory of Love:

  2. Forsøk deretter å knytte de filmatiske virkemidlene du finner i filmutdragene, til de ulike retoriske appellformene.

3. Drøfting

Drøft hvorvidt argumentene som blir framstilte i The Swedish Theory of Love, beskriver samfunnsforhold i Sverige, eller om de er et uttrykk for filmskaperens egen overbevisning.

4. Lag en dokumentarisk kortfilm

Bruk det du nå har lært om argumentasjon og i dokumentarfilm, og lag en dokumentarisk kortfilm om på inntil tre minutter. Kortfilmen skal inneholde minst to tydelige argumenter, som enten er for eller imot ungdommers bruk av sosiale medier. Bruk kunnskapen din om filmatiske virkemidler for å støtte opp under argumentene dine.

Sist oppdatert 10.02.2022
Skrevet av Tina Andersson
Rettighetshaver: Norgesfilm AS

Læringsressurser

Retorisk analyse