Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag medieopplevelser i nærområdet

Alle har en historie! Nå skal du lage en kunstinstallasjon med ulike menneske-postkort som kan oppleves av publikum. Du velger selv medietype, og hvordan det skal presenteres.
En gruppe mennesker som holder hvert sitt ark med spørsmålstegn på foran ansiktet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppdrag

Du skal nå produsere minst fem innslag med personer som kan ses og oppleves av andre på et sted i nærmiljøet ditt. Du skal bruke et kort format og lage et slags postkort som enten har maks ett minutt med video og lyd, eller en tekst på maks 400 ord. Du må også ha et stillbilde av hver person du har med.

Lag et kart eller en skisse over hvor postkortene skal være plassert, og lag en plakat til hvert postkort som publikum kan bruke for å finne og oppleve postkortet.

Hent inspirasjon fra Human Postcards

Nettside Human postcards

Instagram: Human postcards

På nettsiden finner du bilde av mange ulike mennesker. Trykker du på bildene, får du se en video på 60 sekunder av hver av dem.

1. Idéer til tema for postkortene

Bestem deg for et tema. Personene på postkortene kan være helt tilfeldige folk fra nærområdet ditt, eller de kan være knyttet til et bestemt miljø eller interessefelt. Hvis du velger tilfeldige personer, bør du lage et tema som knytter disse sammen (for eksempel at de alle bor i hjemkommunen din eller nabolaget ditt).

Temaforslag til postkortene
 • Lag en enkel presentasjon av fem ulike personer. Hvem er de, hva er de opptatt av?

 • Ditt lokale museum kan være interessert i korte portretter av personer som forteller om sine opplevelser knyttet til en kunstner eller en utstilling.

 • Om det for eksempel nærmer seg valentinsdagen 14. februar, kan du samle tips fra fem personer om hvordan finne en kjæreste eller hvordan få kjærligheten til å vare.

 • Du kan skildre personer i et idrettslag og lage korte portretter av noen som var aktive for 10, 20, 30, 40 og 50 år siden.

 • Samle tips fra personer som alle sier noe om hvordan man kan gjøre en positiv forskjell i nærmiljøet.

 • Hva ville du ha gjort om du var statsminister? Lag et portrett av fem personer som svarer på dette spørsmålet.

 • Lag portretter av personer som jobber et bestemt sted, for eksempel i miljøtjenesten eller i skolens administrasjon, eller som er ansatte i en spesiell bedrift.

2. Finn lokasjon, lag skisse og velg teknologi

Finn et egnet sted for å sette opp postkortene. Lag en skisse eller et kart der du plasserer de inn. Hvor skal utstillingen være, hvem er publikum, og hvordan skal publikum få opp postkortene?

Velg teknologi for å vise fram de menneskelige postkortene. Du kan la publikum finne dem ved å skanne QR-kode på plakatene med sin egen mobil, eller du kan sette opp en PC eller et nettbrett på hver post, som publikum kan trykke på for å se eller lytte.

Eksempel på et rom med postkort. Trykk på ikonene.

3. Finn format, planlegg intervju og produser postkort

Før du lager postkortene, er det lurt at du tenker over formatet. Hvordan skal postkortene se ut? Er det noen spørsmål du vil at alle skal svare på? Skal bilder ha stående, liggende eller kvadratiske format?

Lag spørsmål til intervjuene og finn personer som kan delta i produksjonen din. Det er viktig at personer som medvirker i postkortene samtykker til å delta, og at de og du vet hvor postkortene skal plasseres, og om andre skal se disse.

Når du er i gang med produksjonen, bør du helst bruke det samme utstyret slik at bilde- og lydkvaliteten blir lik på alle postkortene. Hold deg til formatet du har valgt. Klipp ned materialet til ett minutt eller skriv en tekst på 400 ord per person.

4. Lag et helhetlig design

Lag et helhetlig design med fargevalg og typografi som går igjen i postkort og plakater i installasjonen. Slik sørger du for at plakater og postkort passer sammen og det blir en helhetlig opplevelse for publikum. Din installasjon skal oppleves annerledes enn den til en medelev.

5. Lag plakater og monter installasjon

Hvert postkort skal ha en plakat, i tillegg skal du lage en startplakat eller et informasjonsskriv der du presenterer installasjonen kort, slik at det blir tydelig for publikum hva dette er, og hvordan de kan finne postkortene. Plakatene skal ha et stillbilde av personen i postkortet.
Monter plakatene til installasjonen på stedet, og test om det fungerer. Gjør eventuelle endringer.

6. Refleksjon

Skriv eller presenter muntlig en refleksjon og egenvurdering av arbeidet ditt og utviklingen din i denne oppgaven etter at du har ferdigstilt installasjonen.

Punkter til refleksjon og egenvurdering

 • Beskriv uttrykket i produksjonen din.

 • Hvordan tror du installasjonen din oppleves av publikum? Forklar og begrunn.

 • Beskriv hvilke teknikker du har brukt for å skape postkortene. Hva er nytt, hvilken kunnskap hadde du fra før?

 • Hva har du lært om medieproduksjon i denne oppgaven?

 • Hva er styrken med din produksjon?

 • Hva er du ikke helt fornøyd med i produksjonen din?

 • Hva har du erfart og lært i denne produksjonen som du kan ta med deg videre?

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 11.10.2021

Læringsressurser

Arbeidsoppdrag medieproduksjon