Hopp til innhold

Materialer og teknikker (DT-DTH vg1)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle bedrifter må ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi skal jobbe på en sikker måte og gjøre det vi kan for å forebygge uheldige konsekvenser for oss selv, andre og miljøet rundt oss. Som elev må du også ivareta HMS. En trivelig, trygg og sikker skole er et godt utgangspunkt for læring.