Hopp til innhold

Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv (FD-FBI vg1)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Alle bedrifter må ha fokus på helse, miljø og sikkerhet. Vi skal jobbe på en sikker måte, og gjøre det vi kan for å forebygge uheldige konsekvenser for oss selv, andre og miljøet rundt oss. Som elev må du også ivareta HMS. En trivelig, trygg og sikker skole er et godt utgangspunkt for læring.

HMS for eleven

Skolemiljøet skal fremme helse, trivsel og læring. Opplæringsloven krever at skolen aktivt og systematisk jobber for å skape et godt psykososialt miljø, der hver enkelt skal oppleve trygghet og sosial tilhørighet. Loven inneholder også krav til skolens fysiske miljø.

Læringsressurser

HMS for eleven