Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lær om bilder i et 360-galleri, og bruk visuell kommunikasjon i eget arbeid

I denne oppgaven skal du bevege deg i et 360-galleri for å hente inspirasjon og få ny kunnskap om bilder. Etterpå skal du bruke det du har lært til å presentere egne produkter eller tjenester.
Modell med strikkevest satt inn i et stilisert fjellandskap. Bearbeidet foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

Du har kanskje hørt utsagnet: "Et bilde sier mer enn tusen ord"? Forklar med egne ord hva som menes med dette utsagnet. Reflekter over hvorfor bilder er så viktige i presentasjonen av et produkt eller en tjeneste.

Oppgave 2

Nå skal du lære om visuell kommunikasjon og bildekomposisjon. Løs oppgavene nedenfor gjennom et besøk i 360-bildegalleriet.

Velkommen til gallerivandring!

 1. Gjennomfør en gallerivandring, og lær ved å se nærmere på informasjonen ved de ulike bildene. Start i 2. etasje, og se på ulike eksempler på visuell kommunikasjon. Klikk deg inn på hvert enkelt bilde, og lytt til beskrivelsen mens du studerer bildet nærmere. Noter hva som er relevant for bruk av bilder i presentasjoner ut fra hva du ser, leser eller hører i galleriet. Del gjerne inn notatene ut ifra navnet på rommene du besøker i galleriet.

Navn på rommene i 2. etasje
 • Påvirkning gjennom bilder

 • Kommunikasjon gjennom bilder

 • Hvorfor ser vi det vi ser?

 • Fargebruk

 • Persepsjon

 1. Fortsett gallerivandringen. Gå ned i 1. etasje, der bildekomposisjon er tema. Klikk deg inn på hvert enkelt bilde og lytt til beskrivelsen, mens du studerer bildet nærmere. Noter hva som er relevant for bruk av bilder i presentasjoner ut fra hva du ser, leser eller hører i galleriet. Del gjerne inn notatene ut ifra navnet på rommene du besøker i galleriet.

Navn på rommene i 1. etasje
 • Bildeutsnitt

 • Dybdevirkning

 • Format og linjer

 • Bildevinkel

 • Balanse og gjentagelse

 1. Velg ut minst fem setninger av det du har skrevet i løpet av gallerivisningen, som du vil huske på og ta med deg i egen bildeproduksjon.

 2. Velg to eller flere produkter eller tjenester du vil presentere for ei kundegruppe gjennom foto. Ta utgangspunkt i notatene dine fra gallerivisningen, og ta minimum fem bilder som kan passe til hvert produkt eller tjeneste. Samarbeid gjerne med medelever.

 3. Vis noen av bildene for klassen, og forklar hvordan du har brukt ulike virkemidler.

CC BY-SASkrevet av Elisabeth Thoresen Olseng og Inger Gilje Sporaland.
Sist faglig oppdatert 13.04.2021

Læringsressurser

Visuell kommunikasjon