Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlikn natursynet i Pan og to moderne tekster

Hvordan framstilles forholdet mellom menneske og naturen i NRK-dokumentaren Helt alene og Knut Hamsuns Pan? Her skal du møte Pia som bruker naturen som kur mot anoreksi og løytnant Glahn som lever aleine i ei hytte i Nord-Norge. Helt til slutt skal du lese om en gutt som slutta å hilse på trær.
En mann går med ryggen mot kamera. Han ser på solnedgangen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Møt Pia i Helt alene

I NRK-dokumentaren Helt alene går 25 år gamle Pia aleine gjennom norsk vinternatur. Se dokumentaren på NRK.

Mens du ser, skal du notere svar på disse spørsmålene:

 1. Hvorfor har Pia valgt å oppsøke naturen og utfordre seg selv til en så vanskelig tur som venter henne?

 2. Hvordan kan du se på turen som en "tur for livsmestring"?

 3. Er du enig med Pia i at samfunnet vårt er så utseendefiksert som hun sier?

 4. Hvordan vil du beskrive de naturopplevelsene Pia har på turen sin?

Del 2: Diskuter i klassen

 1. Hvordan er forholdet deres til naturen?

 2. Hvor mange i klassen har oppsøkt naturen fordi de mener den er helsebringende? Rekk opp hånda og fortell!

 3. Hvor mange i klassen synes naturopplevelser er oppskrytt? Rekk opp hånda og fortell!

 4. Pia mener vi bruker altfor mye tid på utseendet vårt og på å være pene i dag. Hvordan er det med dere i klassen? Er dere (for) opptatt av utseendet?

En mann og to kvinner løper på tredemøller. På veggen foran dem er det skjermer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 3: Knut Hamsun og Pan

Romanen Pan ble skrevet av Knut Hamsun i 1894. Da hadde Hamsun nettopp slått gjennom og blitt en respektert forfatter etter å ha gitt ut Sult (1890) og Mysterier (1892). I romanen møter vi Løytnant Glahn som flytter til Nord-Norge og bosetter seg i ei hytte utenfor tettstedet Sirilund.

Person som er halvt dyr og halvt menneske spiller på en panfløyte. Illustrasjon.

Steg 1. Hvem var Pan?

På illustrasjonen til høyre ser du ei framstilling av Pan. Finn ut hvem denne Pan var.

Steg 2: Les og lytt til Pan

Nå er det på tide å lese romanen. Vi anbefaler at du har boka foran deg samtidig som du lytter til ei hørespillutgave. Du kan enten spørre læreren din om ei utgave du kan ha i hendene eller finne Pan på Nasjonalbiblioteket.

Lytt til NRKs hørespillutgave av romanen mens du leser. Du vil merke at språket er noe gammelmodig, men hørespillet fungerer fortsatt. Du finner det på NRK.

Mens du lytter, skriver du ned svar på disse spørsmålene:

 1. Hvilket forhold vil du si løyntnant Glahn har til naturen?

 2. Hvordan blir naturen beskrevet i romanen? Finn ett sitat som du synes viser det som er typisk for bokas naturskildringer.

 3. Hvordan forholder løytnant Glahn seg til sivilisasjonen og andre mennesker?

 4. Løytnant Glahns natursyn blir ofte beskrevet som "panteistisk". Finn ut hva det betyr og finn eksempler fra romanen som dere synes viser dette panteistiske natursynet.

Del 4: Natursyn i Helt alene og Pan

Diskuter i grupper:

 1. Hvilke likheter er det i natursynet i dokumentaren om Pia og romanen om løytnant Glahn?

 2. Både Pia og løytnant Glahn velger å være aleine i naturen. Men mennesket er tross alt et flokkdyr. Hvilke sider ved dokumentaren og romanen viser at det er viktig for både Pia og løytnant Glahn å holde kontakt med andre mennesker?

Del 5: Hvorfor hilser vi ikke på naturen?

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi. Han skrev en tekst til sakprosaboka Naturen svikter aldri (2014). Teksten kan du også finne på hjemmesida til nettmagasinet Harvest.

Les teksten og svar på disse spørsmålene:

 1. Hva mener du er hovedsynet i teksten? Gjengi med egne ord.

 2. Er du enig i hovedsynet? Grunngi synet ditt ved å vise til sitater i teksten.

 3. Akkurat som Hamsun viser Vetlesen i denne teksten et panteistisk natursyn. Hvor kommer det til syne? Vis og begrunn.

 4. Hvordan bruker Vetlesen patos og logos i teksten for å nå fram med hovedsynet sitt?

Del 6: Klassens forhold til naturen

Diskuter i klassen:

 1. Var det noen av tekstene du har sett/lest som gav deg et nytt syn på menneskets forhold til naturen? I så fall – hvordan?

 2. Kunne du tenke deg å endre måten du forholder deg til naturen på? Eller er du fornøyd med livet ditt som det er nå? Begrunn svaret.

Edellauvskog. Skogbunn som er dekket av blomstrende hvitveis. Nedfallstrær viser at skogen er urørt. Jeløya, Moss, Østfold. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 7: Skriv et mini-essay om mennesket og naturen

Ta utgangspunkt i tekstene du har lest og skriv et mini-essay (500–700 ord) om menneskets forhold til naturen.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 15.12.2021

Læringsressurser

Å skrive essay