Hopp til innhold

Fagstoff

Disposisjon

Å lage en disposisjon betyr å skrive ned stikkord om hva du skal si, og i hvilken rekkefølge.

En oversikt over innholdet

Å lage en disposisjon betyr å skrive ned stikkord om hva du skal si, og i hvilken rekkefølge. Gjør deg flid med å lage en skikkelig og detaljert disposisjon, for den gjør det lettere for deg å huske det du skal si.

Uansett hvilket emne du har valgt, skal presentasjonen din bestå av tre deler: innledning, hoveddel og avslutning. Når du lager disposisjonen din, må du ta hensyn til denne tredelinga.

Innledning

Målet med innledninga er i første omgang å skape kontakt med tilhørerne. Dessuten skal innledninga gjøre publikum nysgjerrig på det du har å si. Begynn for eksempel med et provoserende spørsmål, en morsom historie eller et konkret eksempel. Da blir tilhørerne engasjert med en gang.

Du bør også forberede publikum på det som kommer, og presentere emnet du skal snakke om. Dersom du skal holde en mer omfattende presentasjon, bør du også nevne hovedpunktene du skal ta opp. Har du valgt ei spesiell vinkling på emnet, begrunner du valget ditt innledningsvis.

Hoveddel

Her går du mer utførlig inn på hvert enkelt punkt. Du kan ordne punktene på ulike måter, for eksempel etter viktighet. Skal du beskrive en hendelse eller en arbeidsprosess, er kronologisk rekkefølge et opplagt valg. Da beskriver du hendelsen eller arbeidet i den rekkefølgen ting skjer.

Noen råd

Tilhørerne dine forstår og husker bedre dersom du er flink til å bruke eksempler. Det er også bra om du sammenlikner det nye du presenterer, med noe du vet tilhørerne kjenner fra før. På denne måten gir du publikum "knagger" som de kan henge den nye kunnskapen på.

Vær dessuten klar over at publikum uansett glemmer veldig raskt det du har sagt. Ta derfor ikke med for mange punkter, utdyp heller de punktene du har valgt ut, og sørg for å få gjentatt viktige poenger to-tre ganger i løpet av framføringa.

Avslutning

Avslutninga skal ikke inneholde noen nye punkter. Derimot kan det være lurt å komme med ei kort oppsummering av det du har sagt. Du kan også trekke slutninger, markere ditt eget standpunkt eller komme med ei oppfordring – alt etter hva som er hensikten med presentasjonen.

«Den gylne handa»

Et enkelt grep for alle som skal holde en kort tale eller et innlegg for ei større forsamling, er oppsummert i "den gylne handa".

Begrepet blei først brukt av de gamle greske retorene (talerne), men det er like nyttig i dag.

"Den gylne handa" vil si at du skal ha like mange momenter i innlegget ditt som det er fingrer på en hånd. Da disponerer du innholdet slik:

  • innledning (ett moment)

  • hoveddel (tre momenter)

  • avslutning (ett moment)

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 14.01.2019

Læringsressurser

Presentasjoner og foredrag