Hopp til innhold

Fagartikkel

Oversikt: Tidlige samfunn

Historisk sett har mennesket stort sett levd et nomadisk liv som jegere og sankere. Jordbrukssamfunn var lenge unntak fra regelen. I moderne tid lever de aller fleste i avanserte sivilisasjoner.

LK20

De første nordmennene var nomadiske jegere og sankere. I denne videoen kan du se hvordan og hvorfor nordmenn gikk over til et mer bofast jordbrukssamfunn i løpet av steinalderen.

Når vi snakker om tidlige samfunn, tenker vi på hvordan mennesker levde for tre, fire eller fem tusen år siden, og helt tilbake til opprinnelsen til det moderne mennesket for nærmere 200 000 år siden. Mesteparten av denne tiden har mennesket levd som jegere og sankere. Noen steder har mennesker bosatt seg mer fast, begynt å dyrke jorda og dannet jordbrukssamfunn. Noen av disse samfunnene har igjen utviklet seg til mer avanserte samfunn med skriftspråk, arbeidsdeling, rettssystem og statsdannelser, og blitt såkalte sivilisasjoner.

Det er viktig å være klar over at jegere og sankere, jordbrukssamfunn og sivilisasjoner ikke må oppfattes som epoker i verdenshistorien med en begynnelse og slutt. Dette er bare ulike måter å organisere samfunn på. Det finnes fremdeles jeger- og sankersamfunn, jordbrukssamfunn og samfunn som går over til å bli sivilisasjoner. Jordbrukssamfunn og sivilisasjoner har oppstått uavhengig av hverandre på forskjellige steder i verden til forskjellige tider.

Sist oppdatert 08.11.2020
Skrevet av Eivind Sehested Zakariassen

Læringsressurser

Tidlige samfunn