Hopp til innhold

Fagstoff

Hiphopdans

Hiphopdans danses til hiphopmusikk og har hentet elementer fra andre dansestiler, som breakdance, locking og popping. Her kan du lære deg fem trinn i hiphopdans, som The skate og The Cabbage Patch. Når du har lært deg disse trinnene, kan du improvisere og kombinere akkurat som du vil.

Første trinn, The Skate

Andre trinn, The Cabbage Patch

Tredje trinn

Fjerde trinn

Femte trinn

Musikkforslag fra instruksjonsvideo:

Get Lucky – Daft Punk feat. Pharell Williams

Forslag til undervisningsopplegg

Mål: Deltakelse, medvirkning og samarbeid. Anerkjenne ulikheter og inkludere alle uavhengig av forutsetninger.

  1. Del inn i grupper med 5–6 elever. Bruk filmene over, og øv på de fem ulike trinnene sammen. Utnytt gruppemedlemmene sine sterke sider. Tid: 25 minutter.
  2. Alle gruppene får 2–3 nye medlemmer, mens resten av elevene blir igjen på samme gruppe. Sett trinnene fra del 1 sammen til en kort dans på cirka 20 sekunder. Velg ut noen trinn, eller bruk alle, og kombiner dem som dere selv ønsker. Tid: 25 minutter.
  3. Vis fram dansen enten til hele klassen, til en annen gruppe eller bare til faglærer.
CC BY-NC-SASkrevet av Cathrine Dunker Furuly.
Sist faglig oppdatert 19.02.2020

Læringsressurser

Dans