Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kokepunkter og krefter mellom molekyler

Hvorfor har ulike forbindelser ulike kokepunkter? Undersøk kreftene som virker mellom molekyler.
Molekylmodell som viser hvordan atomer deler elektroner i en kovalent binding. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Molekyler er polare eller ikke-polare

Atomer i polare molekyler deler ikke likt på elektronene. Molekylene kan dermed få en ladning utad.

Atomer i ikke-polare molekyler deler likt på elektronene. Slike molekyler har ikke en permanent ladning utad. Siden de delte elektronene er i bevegelse, oppstår det midlertidige ladningsforskjeller i disse molekylene. Dette gjør at ikke-polare molekyler også kan tiltrekkes av hverandre.

Utforsk hvordan det oppstår krefter mellom molekylene når de er i nærheten av hverandre.

 1. Dra molekylene inntil hverandre. Legg merke til hva som skjer.
 2. Prøv ut, og kombiner både like og ulike molekyler.


Alle molekyler tiltrekkes av hverandre – styrken varierer

Selv om alle molekyler tiltrekkes av hverandre, er det ulike mønstre og styrker i tiltrekningskreftene.

Det er to typer tiltrekningskrefter mellom molekyler:

 • dipol–dipol
  tiltrekningskrefter mellom polare molekyler
 • ikke-dipol–ikke-dipol
  tiltrekningskrefter mellom upolare molekyler

Utforsk forskjellen i styrke for disse tiltrekningskreftene med molekyler som er omtrent like store.

 1. Bruk nedtrekksmenyen til å velge molekyler du vil undersøke.
 2. Dra i stjerna for å slite molekylene fra hverandre.

Polare versus ikke-polare molekyler

Simuleringen viser molekylene i en dråpe fra en væske som er polar, og en dråpe fra en væske som er ikke-polar. Når du varmer opp disse væskene, vil de begynne å koke, slik at molekylene slites fra hverandre.

 1. Bruk knappene for å varme opp (eller avkjøle) væskene.
 2. Bestem omtrentlig temperatur for når de to væskene begynner å koke.

Dette er en bearbeidet utgave av Intermolecular Attractions and Boiling Point fra Concord Consortium.

CC BYRettighetshaver: Concord Consortium
Sist faglig oppdatert 19.12.2019

Læringsressurser

Bindinger mellom molekyler