Hopp til innhold

Fagstoff

Etikk begrenser bioteknologi

I all forskning må man forholde seg til lovverket og de rammene det gir. Noen ganger skjer den teknologiske utviklingen raskere enn lovene oppdateres. Andre ganger kan loven være uklar og åpen for tolkning. I slike tilfeller er det etikken som blir styrende for valgene man tar videre.
Tre generasjoner i en familie som ligger på grønt gress og ser opp mot kameraet. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etikk – verdier som styrer valg

En kvinne som står inne i ei bok og lyser opp ei trapp med lommelykt. Illustrasjon.

I etiske diskusjoner reflekterer vi over hva som er riktig, og hva som er galt. For å ta etisk gode valg må du vurdere hvordan valget påvirker ikke bare deg selv, men også andre mennesker, samfunnet rundt og naturen vi er avhengige av. Det valget som er godt for den ene, er ikke nødvendigvis det beste for en annen. Et valg du tar for deg selv, kan få direkte konsekvenser for andre.

Disse nyansene kan være vanskelige å se når man plutselig befinner seg i en desperat situasjon der bioteknologi tilbyr en mulig løsning. Det er vanskelig å diskutere etikk med mennesker som er i krise. Det er derfor viktig å være i forkant og gjøre de etiske vurderingene før man er i en presset situasjon. Samtidig er det viktig at valgene man tar, ikke er statiske og evige. Etikk er alltid i bevegelse. God og oppdatert kunnskap er avgjørende for å kunne ta de riktige valgene.

Etikk – demokrati – livssyn – kunnskap

Siv Jensen og Jonas Gahr Støre som snakker sammen og smiler. Foto.

For noen kan det virke merkelig at man i det hele tatt må ha etiske diskusjoner om bioteknologi. Enkelte mener at hvis man kan gjøre menneskers liv bedre med forskning og ny teknologi, må man bruke de hjelpemidlene man har. Hvis man kan bruke genredigering til å fjerne en arvelig sykdom, skal man så klart gjøre det. Kan man skaffe jordas befolkning nok og bedre mat ved hjelp av genteknologi, gir det ikke mening å la være.

I den andre enden finnes de som mener at man ikke på noen som helst måte skal påvirke tilfeldighetene som rammer et menneske. Noen ganger er slike standpunkt knyttet til religiøs overbevisning og til et livssyn om at det ikke er opp til oss mennesker å velge bort egenskaper vi anser som belastende eller krevende. Vi må i stedet forvalte naturressursene slik de er gitt.

Ung mann med 4 tenkebobler som viser en død person, en liten baby, en hånd med en telefon og et vinnerlodd på 20 millioner. Foto.

Disse ytterpunktene, og alle nyansene mellom dem, må bli hørt i en god etisk diskusjon. Avstanden kan virke uoverkommelig. Så hvor starter man hvis man i det hele tatt skal ha sjanse til å møtes? Et godt utgangspunkt kan være å se på hva man er enige om, og hvilken kunnskap man har på de ulike områdene. Dersom kunnskap er mangelvare, må man være villig til å sette seg inn i de faktaene som foreligger. Forutsetningen for å kunne nærme seg hverandre er at partene må respektere at de ikke har samme utgangspunkt.

Endinger i bioteknologiloven

Våren 2020 var bioteknologiloven til behandling i Stortinget. Debatten på forhånd og underveis viste tydelig hvilke etiske problemstillinger man sto overfor. Bioteknologirådet kom med sin faglige anbefaling. Leger, forskere, trossamfunn og enkeltpersoner fikk debattere og uttale seg i media.

Politikere på begge sider uttrykte respekt for motpartens ståsted. I et demokrati som Norge har alle muligheten til å ytre seg og bli hørt. Selv om det kan være vanskelig å forstå motpartens synspunkt, må man være åpen for å lytte til andres argumenter. Noen ganger kan det føre til at man endrer standpunkt.

Fotografi av stortingssalen i mai 2020
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Nina Mari Wagner.
Sist faglig oppdatert 13.05.2020

Læringsressurser

Etiske spørsmål og bioteknologi