Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Programmering, modeller og algoritmer

I dette emnet skal du jobbe med å lage presise beskrivelser – algoritmer, som du kan bruke i programmering og til å lage modeller. Her finner du både grunnleggende opplæring og oppgaver i programmering som passer til ulike deler av faget.

Programmering i naturfag

I dette emnet skal du bruke programmering til å løse naturfaglige problemstillinger. Disse programmerings-oppgavene vil du også finne igjen i de emnene hvor det faglige innholdet er tema.

Læringsressurser

Programmering i naturfag

Oppgaver og aktiviteter

Du er her