Hopp til innhold

Naturfag (SF)

Programmering, modeller og algoritmer

I dette emnet skal du jobbe med å lage presise beskrivelser – algoritmer, som du kan bruke i programmering og til å lage modeller. Her finner du både grunnleggende opplæring og oppgaver i programmering som passer til ulike deler av faget.

Grunnopplæring i algoritmer og programmering

Algoritmer og programmering (koding) går hånd i hånd. Før du starter med programmering, er det nyttig å forstå hva en algoritme er. Grunnopplæringen i programmering består av de mest sentrale begrepene og kommandoene. Disse må du lære før programmering kan bli et nyttig verktøy.

Læringsressurser

Grunnopplæring i algoritmer og programmering

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter