Hopp til innhold

Oppslagsverk og ordliste

Oppslagsverk for feltarbeid

Når vi skal navnsette arter, trenger vi tilgang til oppslagsverk. Skolen har kanskje slike bøker tilgjengelig. Det finnes også mange gode oppslagverk på nett.

En ung kvinne ser på en plante i et forstørrelsesglass. Foto.

Artskunnskap

Artsdatabanken

Her finner du bilder, artsinformasjon og kart over utbredelse. Du kan også legge inn egne artsobservasjoner. Sidene er under utvikling, og det kommer stadig til nye artsgrupper.

Artsdatabanken – arter på nett

Fremmedsartlista 2018

Artsorakel: En gratis app som egner seg godt på mobiltelefoner. Artsdatabankens Artsorakel prøver å artsbestemme dyr og planter på bilder ved hjelp av maskinlæring. Artsorakelet gjenkjenner kun viltlevende arter.

Andre digitale oppslagsverk

Flora: Den virtuella floran (svensk)
Oppslagsverk om planter – naturfakta.no
Bunndyratlas
Oppslagsverk om dyr –https://www.naturfag.no/binfil/download2.php?tid=1166535 naturfakta.no

Nasjonalbiblioteket

Dette er bøker som er skannet og ligger tilgjengelig hos Det digitale nasjonalbiblioteket. Det er bilder av boka, og du kan bla i sidene:

Floraen I (med nøkler)
Floraen II
Norsk fargeflora (med nøkler)
Insekter i farger (med systematikk)
Dyreliv i skog og mark - den lavere fauna

"Kjært barn har mange navn"

"Navnet skjemmer ingen" (kjente ordtak)

Artsnavnet kan fortelle om egenskaper eller utseende hos arten. Ofte har artene lokale navn. Hestehov har fått navnet sitt av at bladene likner på hestens hov. Mange steder i landet kalles den for leirfivel siden den gjerne vokser der det er leire.

Du kan navnet på vennene dine. Lær deg navnet på noen nye arter og få deg noen nye venner!

Sist faglig oppdatert 10.11.2020
Skrevet av Ragnhild Kjeldsen

Læringsressurser

Verktøy

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter