Hopp til innhold

Fagstoff

Bruk av kredittkort

Et alternativ til å kjøpe ting på avbetaling når vi ikke har penger, er å bruke et kredittkort.
Samling av ulike typer kredittkort. Foto.

Et kredittkort vil si at en bank eller en annen finansinstitusjon har gitt oss lov til å "handle uten penger" fordi banken eller finansinstitusjonen betaler for oss.

I praksis er det ikke stor forskjell på å kjøpe på avbetaling eller å betale med kredittkort, men det kan være litt ulike vilkår.

Eksempel

Vi ønsker å kjøpe et TV-apparat som koster 14 999 kroner. Vi har et kredittkort fra en bank der vilkårene for bruken er slik:

  • Årsavgiften for kredittkortet er 0 kroner.
  • Kjøpesummen skal betales tilbake over maksimalt 12 måneder med 12 like innbetalinger.
  • Det er ikke noe månedsgebyr.
  • Nominell årsrente er 16,88 prosent.

Siden vi skal betale tilbake i like avdrag, vil dette lånet være et annuitetslån akkurat som avbetalingsordningen på sida Annuitetslån: avbetaling (ndla.no).

Hva vil dette lånet koste oss, og hvor mye skal vi betale hver måned?

Tips 1

Som et utgangspunkt kan du bruke regnearket fra sida Annuitetslån: avbetaling (ndla.no). Se også sida Annuitetslån med regneark (ndla.no).

Tips 2

Du må regne ut månedsrenta. Se sida Lån (ndla.no). Legg inn en ekstra rad i regnearket slik at du har plass til både årsrenta og månedsrenta.

Tips 3

Vi vet ikke hva den faste, månedlige innbetalingen skal være. Den skal være noe mindre enn en tiendedel av lånesummen siden vi skal betale i 12 avdrag. Vi kan derfor prøve med 1 500 som fast månedlig innbetaling først.

Løsning

Vi må regne ut månedsrenta først. Da kan vi skrive =16,88/12.

Med 1 500 kroner som fast innbetaling er vi ferdige med lånet etter 11 innbetalinger, og det siste avdraget blir på 1 279,29 kroner. Vi trenger ikke betale inn så raskt, så vi prøver oss fram for å finne den faste innbetalingen som gjør at vi får 12 like avdrag.

Regneark med utregning av nedbetalingsplan ved kjøp med kredittkort der kjøpesum i kroner, 14999, fast innbetaling i kroner, 1367,12, rentefot i prosent per år, 16,88, rentefot i prosent per måned, 1,41 og månedsgebyr i kroner, 0, er skrevet inn. Ut ifra dette er oversikt over terminbeløpa regnet ut. På hver rad er det satt opp en kolonne med innbetalingsnummer, en kolonne med innbetalingen, en kolonne der månedsrenta er regnet ut, en kolonne med månedsgebyret, en kolonne der sum til avdrag er regnet ut, og en kolonne der restlånet er regnet ut. Etter innbetaling nummer 12 er tallet i kolonne F for restlånet på 0,08 kroner, altså så godt som null. Summen av kostnadene for lånet er regnet ut i celle C 24 og er på 1406,52 kroner. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu
Formelvisning av regneark med utregning av nedbetalingsplan ved kjøp med kredittkort der kjøpesum i kroner, 14999, fast innbetaling i kroner, 1367,12, rentefot i prosent per år, 16,88, rentefot i prosent per måned, 1,41 og månedsgebyr i kroner, 0, er skrevet inn. Ut ifra dette er oversikt over terminbeløpene regnet ut. På hver rad er det satt opp en kolonne med innbetalingsnummer, en kolonne med innbetalingen, en kolonne der månedsrenten er regnet ut, en kolonne med månedsgebyret, en kolonne der sum til avdrag er regnet ut, og en kolonne der restlånet er regnet ut.   Summen av kostnadene for lånet er regnet ut i celle C 24. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

Med et fast månedsbeløp på 1 336,80 kroner er lånet så godt som betalt tilbake etter 12 terminer. Summen nederst viser at lånet koster oss 1 042,67 kroner.

Til diskusjon

Sammenlignet med hva det koster å kjøpe TV-apparatet på avbetaling (se sida Annuitetslån: avbetaling (ndla.no)), ble dette en del rimeligere. Hva kan grunnen til det være? Se også sida Annuitetslån med regneark (ndla.no).

Mulig forklaring

Du må søke banken om å få kredittkort. Dersom du har dårlig økonomi (lav inntekt, stor gjeld fra før eller store utgifter), er det ikke sikkert banken vil gi deg et slikt kredittkort. Kravene for å få godkjent en avtale om avbetaling er nok enklere, men det koster mer siden forretningen som gir deg avbetaling, tar en større risiko.

Finn nettsida til en bank, og skriv opp hva slags vilkår de har både for å få kredittkort og for å bruke det. Lat som at du bruker kredittkortet til å kjøpe TV-apparatet i eksemplet, og finn ut hva kjøpet koster deg totalt.

Nedenfor kan du laste ned regnearket som er brukt på denne sida.

Filer

CC BY-SASkrevet av Bjarne Skurdal.
Sist faglig oppdatert 08.09.2021

Læringsressurser

Kredittkort og lån