Hopp til innhold

Matematikk 1P-Y - RM

Funksjoner og modellering

Tilleggsemne
Funksjoner beskriver sammenhengen mellom to størrelser.

Ikke-lineære funksjoner

Hvis en funksjon ikke er lineær, så er ikke grafen til funksjonen en rett linje.

Læringsressurser

Ikke-lineære funksjoner