Hopp til innhold

Oppgave

Ungdom og rusbruk – bruk av hypotetisk-deduktiv metode

Vi kan ta utgangspunkt i tema om ungdom og rusbruk. La oss nå se på hvordan vi kan benytte Durkheims studie av selvmord for å få til en undersøkelse om rusbruk blant ungdom.

En hånd med en joint. Foto.

Bakgrunn

Vårt første skritt er å formulere en problemstilling. Deretter må vi formulere en generell modell.

Figuren viser to bokser ved siden av hverandre. Disse to boksene har fått overskriftene Årsak og Virkning. Virkningen vet vi noe om, den kan vi kalle variasjon i rusbruk blant ungdom. Selv om massemediene periodevis gir uttrykk for at det er omfattende rusbruk blant ungdom, må vi anta at det er variasjoner blant ulike ungdomsgrupper. Men hva er årsakene til bruken av rus, og hva er årsakene til variasjonen?

Oppgave

Gå sammen i grupper og diskuter. Lag deretter forslag til

  • problemstilling
  • modell
  • hypoteser

Gi deretter en beskrivelse av hvilke data vi trenger for å teste hypotesene, og hvordan vi skal samle inn slike data.

Sist faglig oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Leonhard Vårdal

Læringsressurser

Teori og empiri

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter