Hopp til innhold

Fagartikkel

Hva er sosiologi?

Ordet sosiologi er sammensatt av ord fra latin og gresk. Socius er latin for kamerat, og det er opphavet til ordet societas, som betyr samfunn. Fra gresk kommer ordet logos, som betyr lære. På norsk kan sosiologi altså oversettes med læren om samfunnet.

Menneskemengde under et mikroskop. Illustrasjon.

Innholdet i sosiologien er i hovedsak studiet av forholdet mellom individer og grupper av individer. Hovedtemaet i alle sosiologiske studier kan derfor sies å være sosiale relasjoner eller sosiale sammenhenger. Men sosiologien legger også vekt på å beskrive og forklare virkeligheten, og derfor er metode en sentral del av faget. Over tid har metoden blitt utviklet til et viktig redskap når vi skal skaffe oss en mest mulig objektiv beskrivelse av samfunnet.

Fordi menneskene og deres reaksjoner og handlinger er et resultat av historiske, kulturelle, økologiske, biologiske og psykologiske prosesser, kan vi vanskelig gjennomføre en sosiologisk analyse uten å ta hensyn til dette. Derfor har det utviklet seg grensevitenskaper som ligger i området mellom sosiologi og de andre fagområdene, som for eksempel religionssosiologi, kultursosiologi og språksosiologi.

Sist faglig oppdatert 15.04.2021
Skrevet av Leonhard Vårdal og Kristin Sundstrøm

Læringsressurser

Teori og empiri

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter