Hopp til innhold

Yrkesfaglig fordypning (IM-IKM vg1)

    Praktisk IT

    IT-systemene og tjenestene vi omgir oss med, krever programvare, maskinvare og nettverks-infrastruktur for å fungere. Det er et praktisk håndverk å sette opp slike systemer og få dem til å fungere stabilt slik at de dekker brukernes behov.