Hopp til innhold

Innovasjon og markedsføring (SR-SRL vg2)

Om faget innovasjon og markedsføring – for læreren

Faget innovasjon og markedsføring er utviklet i tråd med fagfornyelsen 2020. Utgangspunktet er den overordnede delen av læreplanen, fagets relevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglig temaer og grunnleggende ferdigheter. Faget har et variert innhold som dekker alle kompetansemålene.

Læringsressurser

Om faget innovasjon og markedsføring – for læreren