Hopp til innhold

Oppgave

Rettferdig prissetting?

Mobiltelefonene blir dyrere og dyrere. Hva koster det egentlig å lage en mobiltelefon, og hvem tjener penger på dem? Det blir hevdet at mobilprodusentene tjener mye på hver solgte mobiltelefon – mens de som jobber med å hente ut råstoffene til telefoner, får lite betalt. Stemmer det?

En iPhone X ligger på et bord ved siden av andre modeller. Illustrasjon.

iPhone X

Priskalkyle

I oppgavene nedenfor skal du blant annet sette opp en svært forenklet priskalkyle for noen mobiltelefoner. Bruk gjerne et regneark til å løse oppgaven. Sett opp en kalkyle som viser forholdet mellom materialkostnader (direkte kostnader), avanse og salgspris – der avansen er det som skal dekke de indirekte kostnadene og fortjenesten. Indirekte kostnader er kostnader som ikke er direkte knyttet til å produsere en bestemt vare, som for eksempel Apple sine lønns- og utviklingskostnader.

Priskalkyle

Materialkostnader

+

Avanse

=

Salgspris uten merverdiavgift

Oppgave 1

 1. Sett opp en priskalkyle (se over) i dollar for iPhone 7, hvor du beregner avansen ut fra at materialkostnadene er $224,80 og salgprisen er $649. (Dette er tall fra september 2016, se artikkelen "Så mye koster iPhone 7 egentlig")
 2. Beregn avansen i prosent.
 3. Kan du ut ifra størrelsen på avansen si noe om hvem i som tjener mest på hver mobiltelefon du kjøper?
 4. Forklar hvorfor avanse ikke er penger rett inn på konto til selskapet Apple, produsenten av iPhone-telefonene. Forklar forskjellen på avanse og fortjeneste.
Hjelp til oppgave 1

Avanse regnes i prosent av materialkostnadene / de direkte kostnadene. Les mer om avansemetoden i egen artikkel.

Løsning oppgave 1 a)

Vi tar salgsprisen og trekker fra materialkostnadene for å finne avansen:

$ 649,00-$ 224,80=$ 424,20

Løsning oppgave 1 b)

Avanse i prosent:

$ 424,20$ 224,80·100 %=188,7 %

Kommentar til oppgave 1 c)

Avansen er nesten dobbelt så stor som materialkostnadene, noe som kan tyde på at Apple er det leddet i verdikjeden som tjener mest på mobiltelefonen.

Kommentar til oppgave 1 d)

Se egen artikkel om avansemetoden.

Oppgave 2

 1. Sett opp en priskalkyle i dollar for iPhone 11 Pro Max, hvor du beregner avansen ut fra at materialkostnadene er $450,50 og salgsprisen er $1099.
 2. Beregn avansen for iPhone 11 Pro Max i prosent.
 3. Hvordan er avansen i prosent for iPhone 11 Pro Max sammenlignet med iPhone 7? Apple tar i henhold til egne rapporter stadig større samfunnsansvar. Kan dette forklare endringene i kalkylene? Forklar.

Bakgrunnsstoff:

Løsning oppgave 2 a)

Vi tar salgsprisen og trekker fra materialkostnadene:

$ 1 099-$ 450,50=$ 648,50

Løsning oppgave 2 b)

Avanse i prosent:

$ 648,50$ 450,50·100 %=144,0 %

Oppgave 3

I første kvartal 2019 omsatte Apple for 31 milliarder dollar, og i samme periode var overskuddet på 11,6 milliarder dollar – en nedgang på 16 % fra året før. Samtidig er dagslønnen for en gruvearbeider mellom en og ni dollar.

 1. Hvor mange prosent av omsetningen utgjorde Apples overskudd i første kvartal 2019?
 2. I hvilken grad synes du det er en rettferdig prissetting på iPhone?
 3. Hva skal til for at prissetting skal bli mer rettferdig?
 4. Hvor stort var overskuddet til Apple i første kvartal 2018 ifølge opplysningene?

Bakgrunnsstoff:

Hjelp til oppgave 3

Husk at omsetning er det samme som salg.

Løsning oppgave 3 a)

Vi må finne ut hvor mange prosent overskuddet er av omsetningen:

11,631·100 %=37,4 %

Løsning oppgave 3 d)

Her er det lurt å regne med vekstfaktor. En nedgang på 16 % vil si at vekstfaktoren er

1-16100=0,84

Omsetningen i 2019 regner vi ut i fra omsetningen i 2018 ved å multiplisere med vekstfaktoren. Når vi nå skal regne bakover i tid, må vi dele på vekstfaktoren. Omsetningen i 2018 var

16 mrd $0,84=19,0 mrd $

Fagbegreper

Avanse er indirekte kostnader + fortjeneste.

Direkte kostnader er kostnader som er direkte knyttet til produksjon av en bestemt vare, som for eksempel materialkostnader.

Første kvartal er perioden januar, februar og mars – første fjerdedel av et kalenderår.

Indirekte kostnader er kostnader som ikke er direkte knyttet til å produsere en bestemt vare, som for eksempel en mobiltelefonprodusent sine lønns- og utviklingskostnader.

Materialkostnader er her summen av hvor mye alle delene til en mobiltelefon koster.

Omsetning er totale salgsinntekter i en periode, dvs. salgspris multiplisert med antall solgte produkter.

Verdikjede er her prosessen gjennom alle leddene til en mobiltelefon, fra råvarer hentes ut til telefonen er hos forbrukeren.

Sist faglig oppdatert 28.01.2020
Skrevet av Tone Hadler-Olsen, Bjarne Skurdal og Viveca Thindberg

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud