Hopp til innhold

Fagartikkel

Sikkerhet på SFO og fritidsklubber

Alle kommuner har plikt til å ha en skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn på 1. til 4. årstrinn og for barn med særlige behov på 1. til 7. årstrinn. Ordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Både inne- og utearealene på SFO og fritidsklubber skal være egnet til formålet.

Trygt oppvekstmiljø

Behovet for et trygt og aktivt oppvekstmiljø blir ikke mindre når barna begynner på skolen. Undersøkelsen som Norges idrettsforbund gjennomførte for Helsedirektoratet i 2008, viser at det er viktig med et godt og variert fritidstilbud (se fagstoffet Utforskertrangen – «farlig» og sunn). Undersøkelsen avslørte at barn blir stadig mindre aktive fra de er ni år, men at den aktiviteten som de tross alt driver, skjer i hverdagene og ikke i helgene. Det er tilbudene på skolen, i skolefritidsordningene og i idrettslagene som står for den livsviktige aktiviseringen av barna.

Noen kommuner velger å inngå samarbeidsavtaler med lag og organisasjoner om fritidstilbud til de eldre barna, som er fra 14 år og oppover.

Kommunen har ansvaret

Det finnes verken lover eller forskrifter som regulerer sikkerheten ved SFO, fritidsklubber eller ungdomsklubber spesielt. Men både SFO og fritidsklubber er underlagt opplæringsloven. Dermed gjelder de samme sikkerhetsreglene både for skolen, for SFO og for fritidsklubbene.

Det er kommunen som har ansvaret for sikkerheten og for at det blir ført kontroll med både de kommunale og de private fritidsordningene. Også fritidsklubbene for de eldre barna har lekeapparater i form av skateramper, klatrevegger, ballbinger og så videre.

Dette nærmiljøutstyret er underlagt den samme produktkontrolloven som utstyret i en barnehage, og det blir kontrollert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Disse lovene og forskriftene gjelder også i SFO og fritidsklubbene:

  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
  • Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
  • Forskrift om leketøy
  • Brannvernloven
  • Arbeidsmiljøloven
  • Produktkontrolloven

Utfordringer til deg

  1. Intervju ansatte i SFO om hvordan de ivaretar sikkerheten der.
  2. Arbeid i grupper med de ulike lovene som gjelder for SFO, og presenter resultatene for hverandre.
Sist faglig oppdatert 31.01.2019
Skrevet av Gro Nedberg Grønlid, Guri Bente Hårberg og Einar Gjærevold
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Sikkerhet der barn og unge oppholder seg

Fagstoff