Hopp til innhold

Fagartikkel

TCP/IP-modellen

For at pakkebaserte nettverk skal fungere, må flere forskjellige protokoller og tjenester arbeide sammen. TCP/IP-modellen viser overordnet hvordan datapakker bygges opp med nødvendig informasjon som trengs for å få dem fram til riktig mottaker og program.

LK20
Verdenskart laget at blå og hvite prikker. Illustrasjon

TCP/IP-modellen er bygget opp av fem nivåer (lag) og kalles ofte for femlagsmodellen. Hvert lag representerer en tjeneste eller protokoll som trengs for å kommunisere over nettverk.

Lag nummer

Navn

Eksempel

5

Applikasjonslaget

Chrome (HTTP), Steam, VLC

4

Transportlaget

TCP- og UDP-protokoll

3

Nettverkslaget

IP-protokoll

2

Datalinklaget

ARP-protokoll og Ethernet

1

Det fysiske laget

Fiber, Wifi, Kobbernettverk

Hvert lag gjør en bestemt serie med oppgaver og kommuniserer bare med laget rett over og rett under. Når et program ønsker å sende data, sender denne informasjonen til tjenester og protokoller nedover i modellen. Hvert lag nedover legger til informasjon til datapakken. Når pakken når det fysiske laget på bunnen av modellen, sendes den over til mottakeren, og her går prosessen i revers oppover i modellen helt til programmet på den andre siden mottar dataene.

I animasjonen under vises det hvordan pakken blir satt sammen, hvilken informasjon hvert lag legger til og hvordan pakken så tolkes på mottakersiden.

I modellen har vi en rett linje ned fra applikasjonen gjennom lagene til det fysiske laget. Dette skjuler en av de viktigste fordelene med å gjøre kommunikasjon på denne måten. En maskin har som oftest mange applikasjoner som kjører samtidig og som bruker nettverk eller internett. Alle disse vil bruke de samme protokollene nedover i modellen. Hver applikasjon trenger dermed bare å vite litt av informasjonen, og alle kan sende sine data via de samme systemene/protokollene vi finner nedover i modellen.

En nettleser trenger ikke vite hva slags nettverkskort maskinen har, hvor store datapakkene kan være eller hvor mange det er av dem. Dette og mye mer håndteres sømløst nedover i modellen. Dette gjør det lett å lage applikasjoner, det gjør det lett å feilsøke nettverk og vi kan enkelt introdusere nye protokoller og fremdeles benytte oss av gamle i lagene over og under.


TCP/IP-modellens fem lag er nok for å gi forståelse for hvordan datapakker bygges opp og hvordan nettverk fungerer for å få fram datapakkene.

Modellen er en forenkling. Det er greit å vite at det også finnes en utvidet modell med syv lag som heter OSI-modellen. De fleste vil ikke trenge å bruke denne.

Sist oppdatert 27.04.2020
Skrevet av Tron Bårdgård

Læringsressurser

Lokale nettverk