Hopp til innhold

Fagstoff

5-lags TCP/IP-modell

For at pakkebaserte nettverk skal fungere, må flere forskjellige protokoller og tjenester arbeide sammen. TCP/IP-modellen viser overordnet hvordan datapakker bygges opp med nødvendig informasjon som trengs for å få dem fram til riktig mottaker og program.
Verdenskart laget at blå og hvite prikker. Illustrasjon
Åpne bilde i et nytt vindu

TCP/IP-modellen er bygget opp av fem nivåer (lag) og kalles ofte for femlagsmodellen. Hvert lag representerer en tjeneste eller protokoll som trengs for å kommunisere over nettverk. Det er også et lag for det fysiske utstyret og mediet som datapakken sendes via.

Lag nummer

Navn

Eksempel

5

Applikasjonslaget

Chrome (HTTP), Steam, VLC

4

Transportlaget

TCP- og UDP-protokoll

3

Nettverkslaget

IP-protokoll

2

Datalinklaget

ARP-protokoll og Ethernet

1

Det fysiske laget

Fiber, Wifi, Kobbernettverk

Hvert lag gjør en bestemt serie med oppgaver og kommuniserer bare med laget rett over og rett under. Når et program ønsker å sende data, sender denne informasjonen til tjenester og protokoller nedover i modellen. Hvert lag nedover legger til informasjon til datapakken. Når pakken når det fysiske laget på bunnen av modellen, sendes den over til mottakeren, og her går prosessen i revers oppover i modellen helt til programmet på den andre siden mottar dataene.

I animasjonen under vises det hvordan pakken blir satt sammen, hvilken informasjon hvert lag legger til og hvordan pakken så tolkes på mottakersiden.

I modellen har vi en rett linje ned fra applikasjonen gjennom lagene til det fysiske laget. Dette skjuler en av de viktigste fordelene med å gjøre kommunikasjon på denne måten. En maskin har som oftest mange applikasjoner som kjører samtidig og som bruker nettverk eller internett. Alle disse vil bruke de samme protokollene nedover i modellen. Hver applikasjon trenger dermed bare å vite litt av informasjonen, og alle kan sende sine data via de samme systemene/protokollene vi finner nedover i modellen.

En nettleser trenger ikke vite hva slags nettverkskort maskinen har, hvor store datapakkene kan være eller hvor mange det er av dem. Dette og mye mer håndteres sømløst nedover i modellen. Dette gjør det lett å lage applikasjoner, det gjør det lett å feilsøke nettverk og vi kan enkelt introdusere nye protokoller og fremdeles benytte oss av gamle i lagene over og under.


TCP/IP-modellen med fem lag er en forenkling, lagd for å gjøre det lettere å forstå hvordan protokoller og tjenester arbeider sammen. Det finnes alternative modeller som har en mer findelt eller grovere inndeling. Eksempler på dette er OSI-modellen med sine sju lag og en 4-lags TCP/IP-modell som ligner 5-lagsmodellen, men ikke teller med det fysiske laget.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 27.04.2020

Læringsressurser

Lokale nettverk