Hopp til innhold

Produksjon og historiefortelling (IM-IKM vg1)

Idéarbeid og kreativitet

Den tidlige idéfasen er en ja-fase der idéene kan strømme på. Så må du sortere. Hva er ønskelig, relevant og gjennomførbart? Du kan tenke på idéfasen som en trakt som starter åpen og vid og så snevres inn til en mer spisset og konkret idé. Kreativitet handler om å skape og å være nytenkende.

Læringsressurser

Idéarbeid og kreativitet