Hopp til innhold

Mediesamfunnet 3

Mediebevissthet og medborgerskap

Emnet setter fokus på offentligheten og hvilke konsekvenser medieutviklingen har for ulike medieaktører og den aktive og kritiske medborgeren. Ulike problemstillinger blir tatt opp, og du får drøftet sider ved mediepåvirkning og medienes makt.