Hopp til innhold

Komplettering og brønnservice (TP-BRT vg2) - BETA

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Reservoartrykk

Felt som er store nok til utbygging må utnyttes mest mulig. Brønnene plasseres slik at oljen drives inn mot brønnen på grunn av trykkforskjell mellom reservoaret og brønnen.Permeabiliteten i reservoaret avgjør om oljen strømmer lett til brønnen.

Læringsressurser

Reservoartrykk