Hopp til innhold

Fagstoff

Brønntesting

Brønntesting brukes til å vurdere om et nytt felt vil være økonomisk forsvarlig å bygge ut. Testutstyret består av overflateutstyr for brønntesting og en testestreng som plasseres i brønnen. Brønnen produseres til overflaten, og data samles inn i prosessutstyret.
Overflateutstyr for brønntest. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Brønntesting

Brønntesting utføres både på letebrønner og avgrensningsbrønner. Brønntesting er datainnsamling fra en produserende brønn (når formasjonsvæsken strømmer til overflaten). I testfasen må væsken strømme til overflaten gjennom en midlertidig komplettering.

Formålet med brønntesting er å finne ut hvor høy produksjonsrate brønnen kan levere, hvilket trykk produksjonen vil komme til overflaten med, og hvilken væskeblanding som kommer fra reservoaret når den er ferdig komplettert og satt i produksjon. Derfor kalles brønntesting også for produksjonstest.

Under testingen måles trykkfallet i reservoaret, trykktap gjennom brønnen til overflaten, og temperaturen på væsken som kommer til overflaten. Informasjonen brukes til å bestemme hvordan brønnen skal kompletteres, og hvordan overflateutstyret skal dimensjoneres.

Brønntesting gjøres for å planlegge for best mulig produksjon fra reservoaret (produksjonsoptimalisering). Brønntesten avgjør til slutt om feltet skal bygges ut, og hvilken type kompletteringsløsning som vil være hovedvalget for feltet. Det bores og testes mange lete- og avgrensningsbrønner før operatørselskapet bestemmer om feltet er drivverdig.

Drill Stem Testing (DST)

For å kunne teste brønnen sikkert og effektivt trengs det mye utstyr både på overflaten av plattformen og i brønnen. Overflateutstyret består i hovedsak av separatorer og målestasjoner, og brønnutstyret er en testestreng med måleutstyr som plasseres i brønnen. I oljebransjen er slik testing kjent som «Drill Stem Testing – DST».

Drill stem test utføres på et avgrenset område i brønnen, i åpent hull. Teststrengen består av instrumenter som kan måle trykk og temperatur i brønnen, og packere som settes i hullet for å avgrense testområdet. Packerne kan settes og frigjøres flere ganger i brønnen. Brønnstrømmen går inn i borestrengen fra området som testes, og opp til testtreet som sikrer brønnen.

Når brønnen er ferdig testet, må den drepes og plugges før riggen kan gå videre til neste brønn.

Relatert innhold

Brønntesting er en undersøkelse av hvor mye olje og gass som kan strømme fra reservoaret gjennom en brønn. Her ser vi nærmere på utstyr og metode.

CC BY-SASkrevet av Børge Harestad.
Sist faglig oppdatert 19.05.2017

Læringsressurser

Brønntesting