Hopp til innhold

Fagartikkel

Internasjonal godstransport II

Her skal vi ta for oss ulike prosedyrer som gjelder ved utførsel og innførsel av varer.

LK20LK06
Grenseovergang Svinesund

Du plikter å melde fra til Tollvesenet når du innfører varer til Norge.

Utførsel av varer

Før varer kan sendes ut av Norge, må du søke Tollvesenet om tillatelse. Du søker ved å deklarere varen for Tollvesenet. Du deklarerer en vare ved å fylle ut en utførselsdeklarasjon. Dette er det samme dokumentet som kalles enhetsblanketten eller SAD-dokumentet. Dette dokumentet kan ha flere funksjoner. Alle varer som skal utføres fra landet, skal deklareres.

I tillegg er det nødvendig at det finnes en fakturaog et fraktbrev. Fakturaen forteller hvilken vare det er, hvor stor mengden er, og hvilken verdi den har. Dette er opplysninger som er nødvendige for å kunne klarere varen inn i et annet land.

CMR fraktbrev

CMR-fraktbrev.

Et internasjonalt fraktbrev kan for vegtransporten være et CMR-fraktbrev, og for jernbanetransport et CIM-fraktbrev. Sjøtransporten bruker konnossement – bill of lading eller waybill – og lufttransporten air waybill (AWB). Det vi skal være klar over, er at et «bill of lading»-dokument er et negotiabelt dokument. Det betyr at det kan omsettes, slik at varene kan skifte eier under transporten. Det er bare rederier og rederienes representant som kan utstede slike konnossement eller «bill of lading»-dokument.

Når gods skal eksporteres, kan det også være andre dokumenter som kreves i tillegg til faktura, fraktdokument og utførselsdeklarasjon. Det kan være at det blir krevd bevis for hvor varen kommer fra, og en sunnhetsattest når det gjelder matvarer. Hvilke papirer som kreves for de ulike varene, kan en speditør hjelpe deg med.

Lenke

Prosessene i vareførsel ut av Norge

Innførsel av varer

Når varer tas inn til Norge, er det bestemte prosedyrer som må følges. Om ikke prosedyrene følges, kan man bli tatt for smugling og idømmes en streng straff. Vi skal nå se litt nærmere på prosedyrene som skal følges når varer skal importeres. Skriv ut blanketten som du finner her, og fyll ut.

Prosessene ved innførsel leser du mer om ved å klikke her.

Førere av alle typer transportmidler som kommer til Norge med varer, plikter å melde fra til Tollvesenet. Til import av varer kreves flere av de samme dokumentene som brukes ved utførsel.

Varene skal deklareres inn til Norge, og det normale er at en speditør utfører dette. Varene kan forpasses fra grensa og fram til et fortollingssted. Det betyr at varen blir sendt ufortollet fra grensa og fram til et tollager. Mottaker eller den personen mottaker har bestemt, tar imot en ankomstmelding som forteller at godset er ankommet. Varene kan selvsagt ikke utleveres til mottaker og benyttes før de er fortollet.

Varens verdi og beskaffenhet legges til grunn når toll og avgifter blir fastsatt. Dette står angitt i fakturaen. I tillegg kommer omkostningene med å få varen fram til norsk grense. Har ikke varen noen verdi, men er en gave, for eksempel nødhjelp, bruker man å skrive ut en proforma faktura der nødhjelp er angitt. Satsene for toll står angitt i tolltariffen.

Alt blir tildelt et godsnummer hos første terminal i Norge eller på grensa. Godsnummeret inneholder tollagerets identitetsnummer, i tillegg til dagnummer.

Godsnummeret består av 15 tegn, som vist under.

Årstall

Tolldistrikt

Lagerkode

Årets dag

Eksp.nr

2013

04

123

265

001

Mobil tollbod

Mobil tollstasjon.

Sist oppdatert 03.01.2019
Skrevet av Per Haukeberg
Rettighetshavere: Amendor AS og NKI Forlaget

Læringsressurser

Internasjonale transporter