Hopp til innhold

Norsk (SF vg1)

Kritisk tilnærming til tekst

Hvordan blir du påvirket av tekstene rundt deg? I en digital verden der alle kan produsere og konsumere uendelig med tekster, er det viktig at vi kan vurdere teksters troverdighet. Samtidig bør vi opptre etisk og reflektert i vår egen kommunikasjon med andre.

Kildebruk

Når du har funnet pålitelig, oppdatert og relevant informasjon, er neste steg å presentere denne informasjonen på rett måte. Lær hvordan du lager korrekte kildehenvisninger i skoleoppgaver!

Læringsressurser

Kildebruk