Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Fagstoff

Hvorfor og hvordan analysere dikt

Dikt bør selvsagt oppleves! Men vi kan også lære mye om hvordan dikt virker på oss når vi nærleser dem og undersøker hvordan dikteren bruker språket.
Dikteren Yahya Hassan leser egne dikt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Å analysere dikt

Å analysere et dikt vil si å finne ut hva diktet kan bety, og hvordan dikteren bruker ulike virkemidler for å få fram betydningen. I analysen må vi se på både språket og formen diktet har fått. Når vi lærer oss å analysere dikt, blir vi mer bevisste lesere. Vi forstår bedre hvordan dikteren bruker språket for å vekke tanker og følelser, og vi setter kanskje enda større pris på diktet når vi skjønner at gleden vi føler når vi leser det, er resultatet av både inspirasjon og dyktig håndverk.

Framgangsmåte

Det er ofte lurt å samarbeide om å analysere tekster. Disse prinsippene kan være nyttige da:

  1. Først må alle i gruppa eller klassen forstå hva teksten handler om. Når teksten er et dikt, skal alle ha en oppfatning av hva som er motiv og tema i diktet.
  2. Tolkningen, det vil si hva dere oppfatter som tema, kan selvfølgelig variere noe, men diskusjonen dere imellom blir mye mer fruktbar om dere i det minste er enige om det konkrete motivet i diktet.
  3. Tolkning av dikt fungerer ofte best når du først prøver deg aleine og deretter diskuterer tolkningen med de andre i klassen.
  4. Først når du forstår motivet og har danna deg en oppfatning av hva som kan være temaet, bør du gå inn i neste fase: nærlesinga.
  5. Når du nærleser, ser du nøye på hvilke ord, språklige bilder og andre virkemidler forfatteren har valgt.
  6. Nærlesinga skal gi deg “bevis” som underbygger din oppfatning av hva temaet er. Men vær også åpen for at nærlesinga kan vise at du må endre oppfatning!

Husk: En kan aldri lese et dikt for mange ganger.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 01.04.2018