Hopp til innhold

Matematikk 1T-Y (IM)

Tall og algebra

Tall er grunnlaget for all matematikk.

Læringsressurser

Tall og algebra

Likninger

En likning består av et likhetstegn med tall eller bokstavuttrykk på hver side.

Læringsressurser

Likninger