Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SRL vg2)

Om faget forretningsdrift – for læreren

Faget forretningsdrift er utviklet i tråd med fagfornyelsen 2020 (LK20) med utgangspunkt i den overordnede delen av læreplanen, fagets relevans og sentrale verdier, kjerneelementer, tverrfaglig temaer og grunnleggende ferdigheter. Faget har et variert innhold som dekker alle kompetansemålene.

Læringsressurser

Om faget forretningsdrift – for læreren