Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Oppgaver og aktiviteter

Hvilke tanker gjør du deg om begrepet makt?

Du har sikkert hørt ordet makt mange ganger. Men har du noen gang virkelig grublet over hva det å ha makt egentlig vil si?
Mange mennesker danner tilsammen siluetten av en mann med kraftige muskler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Diskuter begrepet makt med en medelev:

  • Hva vil det si å ha makt?
  • Hvordan kan makt brukes?
  • Hvilken makt ser du eller opplever du i hverdagen? Hjemme, på skolen, i samfunnet?
  • Hva er en god måte å utøve makt på?
  • Hva er dårlig utøving av makt?

Dersom du synes det medeleven din sier, ikke er tydelig nok, så be ham eller henne utdype og forklare meningene sine. Våg også å stille kritiske spørsmål til hverandre. Det lærer begge mye av.

CC BY-SASkrevet av Joachim Laberg.
Sist faglig oppdatert 20.09.2017