Hopp til innhold

Fagstoff

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren samarbeider med andre yrkesgrupper om pleie, omsorg og miljøarbeid for brukere av helse- og oppveksttjenester. I denne filmen møter du en helsefagarbeider som forteller om utdanning, egenskaper og vanlige arbeidsoppgaver.

Filmen under finnes med språkstøtte i flere versjoner:

Filmen Helsefagarbeider med språkstøtte på somali

Filmen Helsefagarbeider med språkstøtte på arabisk

Filmen Helsefagarbeider med språkstøtte på tigrinja

Lytt og les sammendrag av filmen

Sammendrag av filmen

Sammendrag helsefagarbeider

0:00
-0:00

Forklaringer på begreper fra filmen

Begreper fra filmen med forklaringer

Begrep

Tale

Forklaring

lærling

en person som har opplæring i en bedrift, og som lærer yrket ved å jobbe

bedrift

en arbeidsplass

yrkesgruppe

mennesker som har den samme utdanningen

beboer

en person som trenger hjelp og omsorg, og som bor på for eksempel et sykehjem eller en annen institusjon

bruker

en person som bruker helse- og omsorgstjenester, for eksempel gjennom hjemmetjenesten

pasient

en person som er syk og får helsehjelp, for eksempel i sykehus eller hos fastlegen

medisin

legemidler, for eksempel tabletter

medisinrommet

et rom for oppbevaring av legemidler

dosere

å legge riktig mengde medisin i et beger eller en dosett

dosett

en liten boks som er delt inn i dager og tider. Gjør det lettere å huske når en skal ta medisin

multidose

små poser med medisin i en rull, fra apoteket

puls

trykkstigningen/slagene du kjenner over arteriene (pulsårene) når hjertet pumper blod ut i kroppen

blodtrykk

det trykket som blodstrømmen gir på åreveggene i arteriene (pulsårene) når hjertet pumper blodet ut i kroppen

pårørende

familie, slektninger eller verge

ansatte

de som jobber på en arbeidsplass

desinfisere

bruke midler som dreper mikroorganismer som kan føre til sykdom, for eksempel håndsprit

smitte

når bakterier, sopp eller virus overføres fra en person til en annen person

ergonomi

læren om hvordan vi kan tilpasse arbeidsoppgaver og arbeidsmiljøet slik at vi unngår skader mens vi arbeider

tekniske hjelpemidler

utstyr som hjelper den ansatte til utføre ulike oppgaver, for eksempel en takheis

sengeliggende

en beboer eller pasient som er for syk eller svak til å stå opp og derfor må ligge i senga

hjemmetjenesten

den hjelpen eldre og syke får fra kommunen når de bor hjemme

rusomsorg

hjelp til mennesker som er avhengige av rusmidler som alkohol og narkotika

vg3-påbygging

et skoleår i videregående skole som gir generell studiekompetanse for å studere på høgskoler og universitet, etter vg1 og vg2 på yrkesfaglig studieretning

Varierte arbeidsoppgaver

Som helsefagarbeider skal du yte profesjonell helsehjelp og ivareta hver enkelt brukers behov for pleie og omsorg. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer kontakt med mennesker i alle aldre med ulik helse og funksjonsevne. Helsefagarbeideren kan jobbe på mange ulike arbeidssteder innen kommunale helse- og oppveksttjenester, sykehus og private omsorgstjenester.

Utfordringer til deg

Se filmen og bruk lenkene under til å svare på disse spørsmålene.

  1. Hvordan er det ordinære utdanningsløpet for å bli helsefagarbeider?
  2. Hvilke egenskaper er nødvendige i dette yrket?
  3. Hva er vanlige arbeidsoppgaver for en helsefagarbeider?
  4. Hvilke mulige arbeidssteder kan du finne for en helsefagarbeider?
  5. Hvorfor er det viktig å tenke på ergonomi i jobben som helsefagarbeider?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Vigdis Haugan og Anne Beate Eide.
Sist faglig oppdatert 13.01.2020

Læringsressurser

Yrkene innen helse- og oppvekstfag