Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva kjennetegner ei god novelle?

Novella "Den første snøen" er skrevet av en elev i Vg2. Teksten fikk karakteren 6. Hvorfor er dette ei god novelle? Her skal dere diskutere teksten og få gode tips om hvordan dere selv kan skrive ei god novelle.

Del 1: Hva kjennetegner ei god novelle?

Diskuter i grupper:

 • Hva mener dere kjennetegner ei god novelle?
 • Hva syns dere om å skrive skjønnlitterært? Er det vanskelig/enkelt/gøy?
 • Hva er de største utfordringene når dere blir bedt om å skrive sjangre som noveller, dikt, historier eller lignende?

Del 2: Hvorfor ei god novelle?

Les novella "Den første snøen", skrevet av en 17 år gammel elev. Diskuter spørsmålene under i grupper:

 • Hva mener dere er temaet i novella? Altså: Hva vil eleven som har skrevet den formidle?
 • Hva gjør dette til ei god novelle? Diskuter og noter ned flest mulig punkter.
 • Mener dere teksten har noen svakheter? Skriv ned eventuelle svar.
 • Sammenlign med resten av klassen. Har dere notert det samme?

Relatert innhold

Del 3: Tips for å skrive gode noveller

Det er ingen oppskrift på hvordan du skal skrive ei god novelle. For det er nemlig utallige måter å løse dette på.

Men her følger noen tips og oppgaver med utgangspunkt i novella "Den første snøen":

Tips 1: Lag en plan

Skriv kreativt! Lag ei novelle! Da er det bare å skrive i vei da!

Nei, langt ifra. Et godt tips før du setter i gang med å skrive, er å planlegge teksten din nøye fra start til slutt. Still spørsmål til deg selv som:

 • Hva er det egentlig jeg vil fortelle med denne teksten?
 • Hvem skal være hovedpersonen?
 • Hvor lang tid skal handlinga foregå over?

Utforsk novella

Kanskje kan du klare å oppdage en plan bak novella "Den første snøen"?

 1. Les teksten som ikke er kursivert. Gjenfortell det som blir fortalt her med tre-fire setninger.
 2. Les bare det som er kursivert. Hva får leseren innsikt i her, som ikke ble fortalt i teksten du leste i sted?
 3. Hvordan henger start og slutt sammen i novella? Pek på tekstsitater.

Tips 2: Vær bevisst valg av synsvinkel

Tenk nøye over hvilken synsvinkel du skal fortelle teksten i. Synsvinkelen er nemlig tekstens "stemme". Om du for eksempel legger synsvinkelen til et barn, må setningene du skriver, kunne være tenkt eller sagt av dette barnet.

Utforsk novella

Hovedpersonen er en gammel mann som ligger for døden. Det kommer fram i løpet av teksten at han er dement. Men forfatteren skriver aldri dette rett ut. I stedet bruker han synsvinkelen bevisst for å "vise, ikke fortelle" (show, don't tell) at hovedpersonen ikke kjenner igjen sønnen sin.

 1. Les det første avsnittet. Hvordan omtaler den gamle mannen sin egen sønn her?
 2. Hvordan omtaler han sønnen i starten av avsnitt tre og fem (setningene like etter den kursiverte teksten)?
 3. Oppsummer: Hvordan bruker eleven synsvinkelen bevisst for å vise leseren sin at hovedpersonen har mistet hukommelsen?

Tips 3: Lek med språket

Når du blir bedt om å skrive kreativt, så lek deg med språket. Varier setningslengden, lag dialoger og bruk språklige bilder.

Utforsk novella

 • Legg merke til hvordan teksten har en del korte setninger, ja til og med bare enkeltord som står for seg selv. Hvilken funksjon mener du disse har i teksten?
 • Hvilken funksjon har det at teksten er todelt – at en del har tekst i kursiv, og en annen del er ukursivert?

Tips 4: Ta slutten på ramme alvor

I tips 1 fikk du råd om å lage en plan. Da har du kanskje bestemt deg for en slutt allerede? Men likevel må vi innom det en gang til: Vær veldig bevisst hvordan du avslutter novella di. Det er ofte den følelsen som avslutninga skaper i leseren, hen sitter igjen med.

Kanskje skal du overraske litt? Skape en vri som får leseren din til å se novella i et nytt lys? Eller kanskje du skal lage en åpen slutt som får leseren til å lure på hvordan det går videre?

Utforsk novella

 • Les avslutninga av novella "Den første snøen" en gang til. Hva vil du si at den tilfører teksten? Hvilken effekt har den?

Del 4: Oppsummer

Oppsummer i grupper:

 1. Lærte du noe av å lese teksten til en annen elev?
 2. Ville du lagt til flere tips om hvordan du kan skrive gode noveller i tillegg til de fire tipsene du fikk her?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 11.09.2020

Læringsressurser

Å skrive kreativt