Hopp til innhold

Fagstoff

Bruk språklige virkemidler!

Et leserinnlegg er en personlig tekst der du har lov til å være subjektiv og sette ting litt på spissen. Dessuten er det viktig å fange leserens interesse og holde på den. Derfor bør du utnytte de mulighetene språket gir, både til å vinne tillit og til å engasjere og vekke følelser.
Gammelt trehus med gress på taket og stabbur, Meldal i Trøndelag. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Standardspråk eller dialekt?

Du kan velge et mer nøytralt og formelt korrekt standardspråk, eller du kan bruke en mer muntlig stil, kanskje med innslag av dialekt. Hva som passer best, avhenger blant annet av temaet du tar opp og av lesergruppa du henvender deg til.

Hvor personlig skal tonen være?

Tenk gjennom valg av pronomen: Skal du bruke du-form og henvende deg personlig til leseren, skal du bruke vi-form, eller skal du uttrykke deg saklig og generelt og velge et upersonlig pronomen som en eller man?

Bruk plussord og minusord

Plussord og minusord er blant de viktigste språklige virkemidlene i saktekster. Bruk dem, men ikke overforbruk dem, for i verste fall risikerer du at leseren blir lei teksten din og mister tilliten til deg.

Humor og ironi

Humor er vanligvis en utmerket døråpner, uavhengig av om folk er enig med deg eller ikke. Ironi og sarkasme slår som oftest best an hos dem som er enig med deg fra før.

Sammenlikninger, språklige bilder og lek med ord

Er du flink til å finne treffende sammenlikninger og til å leke med ord, bør du absolutt utnytte denne ferdigheten når du skriver leserinnlegg! Ved å trekke inn noe leserne kjenner til fra før, sørger du ikke bare for gjenkjennende nikk, du kan også få leserne til å se saken fra ei ny side.

Retoriske spørsmål

Retoriske spørsmål kaller vi spørsmål der svaret egentlig er opplagt. Slike spørsmål fungerer likevel godt i et innlegg fordi understreker at skriver og leser er enige, og fordi de vekker engasjement.

Bruk tegnsetting aktivt!

Du kan godt være litt mer raus enn vanlig med bruken av kolon, utropstegn og spørsmålstegn. Tegnsettinga skal gjenspeile at du er engasjert. Men ikke overdriv – hvis det går inflasjon i skilletegn som «roper» til leseren, blir han eller hun utmatta snarere enn oppildna. Sist, men ikke minst: Skilletegna må brukes korrekt: Punktum etter utsagn, spørsmålstegn etter spørsmål og utropstegn der du "hever stemmen".

CC BY-NC-SASkrevet av Marion Federl.
Sist faglig oppdatert 16.01.2019

Læringsressurser

Å skrive leserinnlegg