Hopp til innhold

Oppgave

Firkanter

Lær deg forskjellen på de ulike typene av firkanter!

LK20LK06

2.2.2

Tegn og beskriv:

Et trapes

vis fasit
Trapes. Illustrasjon.

Trapeset er en firkant.

Minst to sider er parallelle.

Et parallellogram

vis fasit
Parallellogram. Illustrasjon.

Parallellogrammet er en firkant.

Motstående sider er parallelle.

Et rektangel

vis fasit
Rektangel. Illustrasjon.

Rektangelet er en firkant.

Alle vinklene er 90°.

En rombe

vis fasit
Rombe. Illustrasjon.

Romben er en firkant.

Alle sidene er like lange.

Et kvadrat

vis fasit
Kvadrat. Illustrasjon.

Kvadratet er en firkant.

Alle vinklene er 90°.

Alle sidene er like lange.

Sist oppdatert 14.12.2018
Skrevet av Stein Aanensen og Olav Kristensen

Læringsressurser

Mangekanter og sirkler