Hopp til innhold

Produktivitet og kvalitetsstyring (TP-TIP vg1)

Sikkerhet

Med S-en i HMS-begrepet mener vi sikkerhet for person, prosess og produkt. I HMS-sammenheng brukes ordet sikkerhet ofte i forbindelse med hendelser. Med hendelser mener vi akutte situasjoner, enkeltsituasjoner eller enkeltjobber som skal gjøres.

Læringsressurser

Sikkerhet