Hopp til innhold

Kommunikasjon og kultur 1

Kommunikasjon

Hva er det som egentlig skjer når vi kommuniserer med hverandre, og hvordan kan vi formidle budskapet vårt på en god måte? Dette emnet handler om ulike former for kommunikasjon og teorier om kommunikasjon, språk, tegn, argumentasjon og medier.

Argumentasjon, dialog og meningsbrytning

Diskusjoner bidrar til å forme samfunnet vi lever i, og uenighet kan være en styrke når det bidrar til å synliggjøre flere perspektiver på viktige saker. Kunnskap om argumentasjon gjør at du kan være kritisk til krefter som utøver makt og påvirkning, og at du kan delta i diskusjonen selv.

Læringsressurser

Argumentasjon, dialog og meningsbrytning