Hopp til innhold

Fagstoff

Aktiv lytting

Å bli lyttet til av noen som forsøker å forstå hvordan vi har det, bidrar til trygghet. For å vise den andre at du er interessert og ønsker å forstå, må du lytte aktivt til det den andre prøver å formidle både med ord og med kropp.
Fire ungdommer som sitter rundt et bord i skolegården og prater. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vis interesse og vær oppmerksomt til stede

Ved aktiv lytting gir du signaler om at du ønsker å forstå den andres tanker, erfaringer og følelser. For å lytte aktivt trenger du både verbale og nonverbale ferdigheter. Gjennom kroppsspråk, spørsmål, kommentarer og svar viser du at du er interessert i hva den andre vil fortelle deg. Du må konsentrere deg om å forstå, og du må være til stede og ha oppmerksomheten din rettet mot den andre. På den måten viser du at du bryr deg.

Aktiv lytting bidrar til at andre opplever seg sett og trygge på at de blir forstått, og at deres meninger, tanker og følelser er betydningsfulle. De opplever seg verdifulle.

Når du lytter aktivt, bidrar du til at den andre får hjelp til å sette ord på følelsene og tankene sine, og til at de får mulighet til å formidle sine oppfatninger og meninger. På den måten bidrar aktiv lytting også til at den andre kan reflektere og få ny innsikt.

Still deg spørsmål

Aktiv lytting krever at du er interessert i det den andre formidler, og viser dette både muntlig og gjennom gjennom å bruke kroppsspråket ditt aktivt. Ved at du ser på personen og har blikk-kontakt, forteller du den andre at du er interessert og lytter.

"Hva er det personen prøver å fortelle meg?" og "hvordan opplever personen dette?" er spørsmål det kan være nyttig å stille seg selv i situasjoner der du forsøker å få tak i budskapet til den andre. Her må du både lytte til hva personen sier, og prøve å få tak i det som eventuelt ligger bak. For å få tak i det som ligger bak budskapet, er det viktig at du forsøker å lese og tolke personens kroppsspråk, det personen uttrykker gjennom kroppen.

Helsefagarbeider sitter på huk foran en eldre person i rullestol. De har øyekontakt, og den eldre personen holder helsefagarbeiderens hender i sine. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Aktiv tilbakemelding

Når du lytter aktivt, må du også aktivt gi tilbakemeldinger til den andre. Ved å gi små verbale oppmuntringer viser du at du er til stede og følger med. Dette kan være småord og lyder som "mm", "aha", "ja", "ok", "bra!" som viser at du lytter.

Du kan klargjøre ved å stille spørsmål som "nå forstod jeg ikke helt, kan du gi meg et eksempel?"

Du kan oppmuntre og stille spørsmål slik at den andre får mulighet til å utdype og fortelle mer. "Er det andre ting du tenker på i denne situasjonen eller sammenhengen?" "Dette høres viktig ut for deg. Vil du fortelle mer om det du opplevde?" Du kan oppmuntre ved å si: "Ja, fortsett" eller "bra! Fortell mer."

Bruk av nøkkelord kan bidra til at den andre forteller mer. Dersom en person sier: "Det handler om maten", kan du gripe fatt i ordet maten på en spørrende måte. På den måten gir du respons ved å gjenta nøkkelord og uttrykk som den andre bruker. Det gir deg mulighet til å utforske hva den andre synes er viktig. Samtidig gir du den du snakker med, rom til å reflektere og uttrykke seg videre.

Kroppsspråk

Ved hjelp av kroppsspråk, for eksempel nikk, smil eller hoderisting, viser du at du lytter og følger med. Det kan oppmuntre den andre til å fortelle mer. Når du legger en hånd på armen eller holder rundt skulderen på en som er trist, viser du gjennom kroppsspråket at du lytter og bryr deg om de følelsene personen uttrykker.

Du kan også bruke ansiktsuttrykk og mimikk for å gjenspeile personens følelser og slik vise at du lytter og forstår den andres følelsesmessige situasjon. På den måten gjør du følelsene synlige. Du kan også hjelpe til med å gjøre følelsene synlige ved å sette ord på det du observerer. "Du ble sint da …" eller "ble du lei deg nå?" Da viser du at du lytter og gjenkjenner den andres følelser. Samtidig er det viktig at du uttrykker at du aksepterer den andres følelser. Det gir den andre mulighet til å bearbeide opplevelsene og følelsene sine.

Parafrasering

Å formidle til den andre hvordan du forstår budskapet, og å sjekke om forståelsen din stemmer med det den andre ønsket å formidle, kan du blant annet gjør gjennom å parafrasere. Parafrasere vil si at du gjengir det du har forstått, med egne ord: "Jeg forstår det slik at du er opptatt av å få vite hva som skal skje når legen kommer i dag. Du er litt redd for at de glemmer å spørre deg om hvordan du vil ha det, stemmer det?" På den måten kan du forsikre deg om at du har forstått budskapet, samtidig som personen får mulighet til å komme med tilleggsinformasjon og oppklare misforståelser.

Parafrasering kan også bidra til at den andre fortsetter å snakke.

Utfordringer til deg

  1. Hva innebærer aktiv lytting for den andre?

  2. Hvorfor bør fagarbeidere lytte aktivt til de personene de møter?

  3. Hvordan kan du vise at du er interessert og bryr deg om personen du møter?

Kilde

Røkenes, O. H. & Hanssen P.-H. (2012). Bære eller briste. Kommunikasjon og relasjon i arbeid med mennesker (3.utg). Fagbokforlaget.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 15.01.2024

Læringsressurser

God kommunikasjon