Hopp til innhold

Fagstoff

Tverrfaglig samarbeid

Tverrfaglig samarbeid handler om at ulike yrkesgrupper med ulik kompetanse samarbeider om å løse oppgaver. Som arbeidstaker i helse- og oppvekstsektoren kommer du til å arbeide sammen med mange andre yrkesgrupper.
Fire hender med tomler opp. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I et tverrfaglig samarbeid er alle rollene viktige. Noen har spisskompetanse innenfor et bestemt fagområde, som for eksempel en psykolog eller en lærer. Andre har kompetanse til å ivareta mer helhetlig omsorg og service og følger i tillegg opp behandling og tiltak som spesialistene har foreskrevet. Den som har direkte kontakt med brukeren i det daglige, har et særlig ansvar for å observere og melde fra når noe ikke stemmer. Dette kan for eksempel være at tiltak som er satt i verk, ikke fungerer som forventet.

I et tverrfaglig samarbeid er det viktig at du er bevisst på din egen og andres kompetanse. Du må vite hva du selv har kompetanse og myndighet til å utføre, og hva du skal overlate til andre.

Dersom et tverrfaglig samarbeid skal fungere, må man ha tillit til hverandre og den kompetansen samarbeidspartnerne har. Det er viktig å lytte til hverandre. Samtidig er det viktig at du bidrar med den kompetansen du selv har.

CC BY-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Agnes Brønstad.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017

Læringsressurser

Brukermedvirkning og tverrfaglig samarbeid