Hopp til innhold

Fagstoff

Ungdom og internett

Å være sammen med venner via internett er blitt en viktig del hverdagen for mange ungdommer, de er sosiale på nettet. Det er der de får med seg hva som skjer i løpet av en dag. Hvilke konsekvenser har det for ungdom å alltid være "logget på"?

Oppgaver

Filmen over er fra 2013, og mye har endret seg siden da når det gjelder hvilke sosiale medier ungdom treffes på. Men har det ellers endret seg mye? Reflekter sammen rundt følgende spørsmål:

 1. I hvilken grad mener dere at denne filmen viser hva som er ungdommers virkelighet i dag?

 2. Hvilke fordeler og ulemper ser du ved at deler av det sosiale livet overføres til nettet?

 3. Diskuter bruken av PC til andre ting i undervisningen, for eksempel chat, spill, privat e-post eller generell surfing.

  1. Hvilke regler bør gjelde?

  2. Hvilken innvirkning tror dere dette har for å få med seg undervisningen?

  3. Hva tenker dere om å holde på med flere ting samtidig når dere skal lære noe nytt?

 4. Er det forskjell på gutters og jenters bruk av sosiale medier? Forklar.

 5. Å ha en god venn er viktig så å si hele livet. Hvilke fordeler og ulemper er det for ungdom å ha venner kun digitalt og ikke fysisk?

 6. Hvor viktig er det å ha mange venner på sosiale medier?

 7. Er vennskap på nettet annerledes enn fysiske vennskap?

 8. Hvilke konsekvenser kan det ha når all informasjon om sosiale ting foregår på nettet?

 9. Hvilke konsekvenser har det for ungdom å alltid være logget på?

 10. Lag en tipsplakat hvor overskriften er: "Hvordan kan du få gode venner via sosiale medier?" Heng den opp i klasserommet. Diskuter gjerne de ulike punktene i klassen.

Gruppeoppgave om multitasking

 1. I undervisningssituasjoner ser vi ofte at elever holder på med andre ting på mobilen eller datamaskinen. Finn ut hva forskere, psykologer og andre fagfolk sier om læringsutbyttet når vi holder på med flere ting samtidig. Lag et framlegg for klassen om det dere har funnet ut. Her er det viktig at dere er kildekritiske. Det må komme fram hvor dere har hentet informasjonen fra.

 2. Etter hvert innlegg skriver lytterne ned:

  1. Hva har jeg lært?

  2. Var det noe jeg var enig i, i så fall hva?

  3. Var det noe jeg var uenig i, i så fall hva?

CC BY-NC-NDSkrevet av Riborg Anna Ringereide. Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 18.10.2021

Læringsressurser

Digital hverdag